četrtek, 19. julij 2012

Fundacija Sadni gozd


Projekt SADNI GOZD je pilotni, inovativni projekt, ki je pripravljen v skladu s svetovnimi trendi. Verjamemo, da bo projekt postal primer dobre prakse tako v Sloveniji kot tudi v Evropi.

Realizacija projekta bo omogočila sanacijo in oživitev degradiranih površin v Šaleški dolini z zasaditvijo sadnega gozda in postavitvijo učne tematske poti.

Cilj projekta je ohranitev dediščine na podeželju in povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in večja gospodarska vitalnost podeželja.

Glavna projektna dejavnost: Zasaditev sadnega drevoreda (150 avtohtonih sadnih dreves in lupinarjev ter 150 sadik sadnega grmičevja) na saniranih degradiranih in drugih površinah v Občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.