sreda, 22. april 2015

Iskrena hvala družini Stankovič

V Sadnem gozdu smo spet sadili. Družina Stankovič nam je podarila in pomagala posaditi 3 sadike kostanja v zahvalo ob uspešno opravljenem izpitu iz znanja Slovenščine. Fundacija Sadni gozd se jim za to prelepo gesto (vredno posnemanja) iskreno zahvaljuje.

petek, 17. april 2015

Sajenje na Plešivcu

Pomagali so otroci s podružnične šole Plešivec, ki si se ob tem veliko naučili.


Rod Pusti Grad Šoštanj

Rod Pusti Grad Šoštanj nam je pomagal posaditi sadna drevesa pri OŠ Šoštanj.


Sajenje sadnih dreves Učni park Pesje


Sadovnjak pri OŠ Šmartno ob Paki

Sajenje 8 dreves (3 hruške, 2 jablani, oreh, sliva in višnja), ob Učnem parku pri OŠ Šmartno ob Paki.

Otvoritev razstave ZELENO VELENJE


Nekaj utrinkov iz otvoritve razstave ZELENO VELENJE, kjer so vidni tudi Učni parki Šaleške doline. Razstavo je odprl župan mestne občine Velenje, gospod Bojan Kontič, program pa so pripravili učenci OŠ Livada.


ZELENO VELENJE
14. Festival za tretje življenjsko obdobje

Projekt Učni parki Šaleške doline je bil predstavljen na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.14. Festival za tretje življenjsko obdobje, Cankarjev dom,
29. september - 1. oktober 2014
Andragoški center Slovenije (ACS) in partnerji (http://arhiv.acs.si/...


Učni parki Šaleške doline

Učni parki Šaleške doline
V E L E N J E - Š O Š T A N J - Š M A R T N O  O B  P A K I
Koordinator: Ljudska univerza Velenje
Oblikovalec: Miha Cojhter
Ilustracija: Marko Rop


Učni park pri OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj


7. oktober 2014

Učni park pri OŠ Šmartno ob Paki


Učni park Šentilj7. oktober 2014